BelsisIMS WEBGIS

BelsisWEBGIS, kurumlar tarafından kullanılan sayısal ve sözel bilgilere, ilgili fotoğraflara ya da dijital dokümanlara hızlı bir şekilde ulaşabilmek, sorgulama yapabilmek için kullanılan bir internet harita sunucusu uygulamasıdır. Aynı zamanda WEBGIS mobil cihazlar ile uyumu sayesinde mekan kısıtlamasını da ortadan kaldırmaktadır.

• CAD ve GIS ile hazırlanan haritaların, çizimlerin, projelerin, internet ya da intranet sunucusundan, kullanıcılara ulaştırılmasını da sağlamaktadır.
• BelsisWEBGIS haritaların ve sözel bilgilerin izin verilen kriterlere göre kullanıcıya sunulması ve sunulan bu verisetleri üzerinden istenilen sorgulamanın yapılması sağlanmaktadır.
• BelsisWEBGIS ile ada/parsel, önemli yer, cadde/sokak, adres, ruhsatlı bina, borç, emlak beyan, abone sayaç ve ticarethane bilgilerini çeşitli kriterlere göre sorgulayabilmektedir.
• BelsisWEBGIS web tabanlı bir uygulama olduğu için kurumun farklı birimlerinde görev alan kullanıcıların da kolaylıkla kullanımına imkan vermektedir.
WEBGIS ergonomik arayüz tasarımyla seçilen nesneleri Google Earth aracılığıyla görüntüleme, çizdiğiniz şeklin uzunluk bilgilerini ve alan bilgisini okuyabilme, nesne bilgilerini ögrenmenin yanı sıra ekran görüntüsünü yazdırabilirmeyi de sağlamaktadır.
WEBGIS haritası üzerinde yön ok tuşları ile harita üzerinde istenen bölgeye ulaşma ve katmanlar alanında yer alan İmar Planı, Webgis haritası ve Uydu fotoğrafları seçenekleri ile her biri ayrı ayrı ya da tümü açılarak istenen şeffaflık ayarlamaları yapılabilmektedir.