E-Çap

E-Çap Belediye de intranet (iç ağ) ve internet ortamında çalışabilen Belsis tarafından hazırlanmış bir programdır.E-Çap diğer bir adı ile Belediye Bilgi Formu olarak da adlandırılmaktadır. Bu form vatandaşın arazisi hakkında bilgi sahibi olabilmesi için hazırlanan bir belgedir. Bazı Belediyelerde bir belge olarak hazırlandığı gibi bazı Belediyelerde de şifa yen (sözle) de bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu belge İmar çap belgesi ile çok benzerdir. Fakat çap belgesinde olduğu gibi arazi’nin metrik ölçü bilgileri yer almaz. Sadece arsanın İmar Uygulaması görüp görmediğini eğer gördüyse yapı nizamını, kat adedini, çekme mesafelerini ve inşaatın yapılacak olan alanının hesaplanması için oranları (TAKS-KAKS),komşu parsellerini, yolları vb. bilgileri içerir. Belediye de E-çap programının çalışabilmesi için bazı verilere ihtiyaç vardır. Bunlar;

• İmar Planları
• Kadastral Haritalar
• Binalar (mevcut ise)
• Belediye Logosu
• Lejant
• Plan Notları

Tüm bu veriler Belediyeden; Belsis personeli tarafından sayısal ve güncel olarak alınır. Alınan verilerde kadastral parseller, imar adaları ve imar parselleri ve binalar kapalı alan olmalıdır. Sayısal veriler hazırlandıktan sonra e-Çap belediyenin sistemine kurulmaya hazır hale gelmiş bulunmaktadır.