BelsisIMS Genel Bakış

Belsis IMS (İnternet Harita Sunucusu) var olan konumsal ve grafik verilerinden istenenler, internet üzerinden kentlilerle ve diğer kurumlarla (Kent Kurumları) paylaşılabilmekte, bilgi ve sorgulama amaçlı olarak kullanıma sunulabilmektedir. Sunucu tarafı bir uygulama aracı olduğundan, kullanıcı tarafından ilave hiçbir araca ihtiyaç duymamaktadır.

Örneğin:

• E-Çap uygulaması ile kullanıcılar, yönetimin izin vermesi halinde herhangi bir bölgenin imar durumu hakkında bilgi alabilir ve isterlerse çıktı alabilirler.
• Kent Bilgi Sisteminde bulunan sözel verilerin sorgulanması için kullanılır. Adres verileri üzerinde bir sokak sorgusu yapılarak; bulunduğu bölgenin harita üzerinde görüntülenmesi; herhangi bir taşınmaz ile ilgili MIS bilgilerine ulaşılması, kentteki önemli ve turistik mekânların görüntülenmesi ve mesafe ölçümlerinin yapılması sağlanır.

Belsis IMS ile İnternet ortamında Kent Bilgi Sisteminin kullanımı ile yapılabilecekler:

• Binaların fotoğrafları ve adres bilgileri internet web sitesinde kullanıma açılır. Sorgulama ada/parsel, sokak/kapı no ve bina kütük numarası bazında yapılabilir.
• Tüm binaların yanı sıra, cadde, sokak ve meydanlar dijital ortamda tarihli olarak fotoğraflanıp tüm kullanıcıların kullanabileceği bir dijital arşiv oluşturulabilir.
• Sayısal ortamdaki imar planlarının, jeolojik, kadastral, hâlihazır ve Binalar Kütüğü adres haritalarının görüntülenmesi ve internette kullanıma açılması ve veri tabanlarının sorgulanabilmesi sağlanır.
• Vatandaşların Mernis numaraları, kan gurupları, kent özürlüler envanteri gibi sosyal doku araştırması sonuçları da veri tabanında yer almış olabilecek ve internet ortamında belli yetki sınırları dahilinde kullanılabilir.
• Binaların jeolojik harita üzerindeki konumları, fotoğrafları ve ilgili demografik bilgiler birlikte yayınlanması sağlanır. Özellikle Emniyet Müdürlüğünün ve Afet Kriz Merkezinin Binalar Kütüğü ve Muhtar Kütüğü yapılandırmalarının yayınlanmasında kullanılır.
•Tapu ve Kadastro Müdürlükleri veri tabanları ile yasaların elverdiği ölçüde tam entegrasyona gidilmesi gerçekleştirilir.