SUGIS

Belsis, Sulama Birliklerinin konumsal verilerinin ve beyanlarının eşlenerek kayıt altına alınmasını, sorgulanmasını ve görüntülenmesini SUGIS uygulaması ile sağlamıştır.

SUGIS, Kanal Sulama Takip Sistemi ve GIS tabanlı BelsisCAD programlarının eşzamanlı çalışma esasına göre hazırlanmıştır. Tematik haritalama özelliği ile de bilgi ve görselliği bir araya getirmiştir.

SUGIS masaüstü çözümünün yanı sıra web tabanlı uygulama imkanı ile mekan sınırlaması olmadan internet bağlantısı olan her yerde (örneğin sulama sahalarında) kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlar.

SUGIS ile Ada/Parsel sorgulama, Ürün Bilgisi Sorgulama, Beyan Bilgisi Sorgulama,Bakiye Bilgisi Sorgulama, Toplam Beyan, Tapu Bilgisi Sorgulama, Kanal Kod Sorgulama, Toplam Sulama ve Beyan Alanı ve Beyan Tapu Farkı sorgulama işlemleri yapılabilmektedir.

SUGIS 'in ergonomik arayüz tasarımı ile seçilen nesneleri Google Earth ile görüntüleme, çizdiğiniz şeklin uzunluk bilgilerini ve alan bilgisini okuyabilme, nesne bilgilerini ögrenmenin yanı sıra ekran görüntüsünü yazdırabilirmeyi sağlar.
 

Belsis Kanal Sulama Programı ile;

• Sulama Birliği sahasındaki sözel verilerin toplanması ve Belsis Kanal Sulama Sistemine aktarılması,

• Bu sistemde kayıtlar üzerinden yeni kayıt eklenmesi,

• Kayıtlar üzerinden (sicil bilgileri, adı, soyadı, TC kimlik numarasına göre) sorgular yapılması,

• Sulama ile ilgili yeni beyanda bulunulması,

• Kayıtlar üzerinde güncelleme yapılması,

• Borç bakiye ödeme dönemleri gibi sorgular yapılması, İşlemleri gerçekleştirilebilir.

• Sicil tahakkuk, tahsilât, bakiye bilgileri,

• Toplu Tahakkuk listesi,

• Yıllık beyan ve yıllık tahakkuk listesi,

• Genel parametreler ;(sulama fiyatları, indirim oranları ek ücret fiyatları)

Hakkında bilgi elde edilebilir.

Kanallar Üzerinden Sorgu Geliştirme:

• Harita üzerinden istenilen kanal seçilerek bu kanalın hangi parsellere su sağladığı sorgulanabilir. Sorgu sonucu raporlanabilir.

• Kanal tarafından sulanan parsel ile ilgili veri tabanında bulunan verilere ulaşılabilir (sicil bilgileri,tapu bilgileri, yüz ölçümü, yetiştirilen ürün türü, yüz ölçümü...).

• Kanalların su sağladığı parseller harita üzerinde görüntülenebilir. Sorgu sonucu raporlanabilir.

• Raporlanan veriler nitelik bilgilerine göre gruplanabilir (beyan tarihi, ürün, mevkii, ada...).
 

Parseller Üzerinden Sorgu:

• Harita üzerinde istenilen parsel seçilerek o parsel hakkında bilgilere ulaşılabilir.

• Harita üzerinde seçilen parselin hangi kanaldan su aldığını sorgulanabilir.

• Grafik veri üzerinden görüntüleme işlemleri gerçekleştirilebilir.

• Parseller hakkındaki verilere ulaşılabilir (Sicil kaydı, tapu bilgileri, yüz ölçümü, yetiştirilen ürün, hangi kanal ile

sulandığı ...vb.).

Harita Üzerinden Borç Sorgulama

• Harita üzerinden tahsilât, tahakkuk, bakiye bilgileri sorgulanabilir.

• Veri tabanında olan değişimler grafik veri üzerinden takip edilebilir.

• Parseller hakkındaki tüm bilgilere (borç, tabi olduğu indirim... vb) harita üzerinden parsel seçme işlemi ile ulaşılabilir.

Tematik Harita:

Veri tabanı harita bağlantısı ile parsel bilgileri üzerinden tematik harita oluşumu sağlanabilir.

• Ürün çeşidi,

• Borç bilgileri,

• Parsel sulama fiyatı,

• Yüzölçümü,

• Sulama tipi...

SUGIS ile;

• Bilgi güncelleme işlemleri, veritabanı ve harita üzerinde eşzamanlı yürütülebilir.

• Sulama bilgilerinin harita üzerinden takip edilmesi, sorgulanması, raporlanması sağlanabilir.

• Harita üzerinden seçim yapılarak sorgu yapılabilir:

• Parselden; su sağlayan kanal hakkında verilere erişebilme,

• Kanaldan; su sağlanan parseller hakkında verilere erişebilme,

• İlişkili kanal ve parsellerin harita üzerinde görüntülenmesi, işlemleri gerçekleştirilebilir.

• Eldeki veriler üzerinden tematik sorgu-harita üretilebilir, sorgu sonucu harita üzerinde görüntülenebilir.

• Veri tabanındaki kanal ve parsel dışındaki veriler üzerinden sorgu yapılması ve sorgunun harita üzerinden görüntülenmesi ve raporlanması sağlanabilir.

• Sicil kaydı bilgileri,

• Tapu kaydı bilgileri,

• Beyan bilgileri(Mevkii, ada, parsel, ürün türü, borç bilgisi, yüzölçümü, beyan tipi, beyan tarihi, sulama tipi... v.b)