BelsisCAD Çap

Çap

Ada ve parsel numarasından faydalanarak, ilgili parsele ait imar ve kadastral durumunu hazır şablonlarda (çap çizelgesi) hazırlayan; imar durum bilgilerini Yönetim Bilgi Sistemi´nden (MIS) alan çap şablonuna/çizelgesine yerleştiren ve bunun gibi işlerde kullanılmak üzere geliştirilen BelsisCAD modülüdür.

Temel Özellikleri

• Belediye ihtiyaçlarına ve yönetmeliklerine göre hazırlanmış kalıplar kullanılarak hızlı, güvenilir ve kolay bir menü ile ÇAP elde edebilirsiniz.
• Çap, hazırlama aşamasında müdahale edebilme ve düzenleyebilme yeteneğine sahiptir. (Krokideki konumu, komşu parsel sınırları, ölçeği, vb.)
• Çapı alınacak parsele ilişkin imar durum verilerini hazır bir veritabanından alabilme, veya kullanıcı tarafından girilebilmesi yetenekleri vardır.,
• İmar durumu veya çap formu belgeleri hazırlandıktan sonra yazıcıdan cıktı alabilirsiniz.

Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.....