BelsisGIS Konumsal Sorgulama

Haritadan sözel bilgilere ulaşma , sözel bilgilerinden harita bilgilerine ulaşmak amacı ile kullanılır.
• Grafik bilgilerin sorgulanması ,
• Öznitelik bilgilerinden grafik bilgilerin sorgulanması,
• Grafik bilgilerden öznitelik bilgilerinin sorgulanması,
• Sorgulamalar, tek bir tabaka ya da detay bazında ya da veritabanındaki detay ilişkilerine bağlı olarak veri setleri halinde yapılabilir.
• Sorgulamalar sonucunda yeni veritabanı üretmek mümkündür.