BelsisGIS Otomatik Akıllandırma

Grafik veri üzerindeki ve veri tabanındaki bilgilerin ilgili kolonlara yazdırılması amacı ile kullanılır.
• Projedeki nesne bilgilerinin öznitelik bilgisi kolonlarına yazdırılması,
• Öznitelik bilgisi kolonlarının nesne bilgileri alanına yazdırılması,
• Projedeki diğer katmanlardaki bilgilerin ilgili kolonlara (örneğin mahalle adının tüm kapsadığı binalara yazdırılması) yazdırılması,
• Projeksiyon sistemi belirlenmiş bir projede projenin hangi pafta numarasına sahip olduğunun otomatik olarak yazdırılması,
• Veritabanından grafik nesnelerin öznitelik kolonları ya da nesne bilgileri alanlarına yazdırılması işlemleri, belirlenen kriterlere uygun olarak tek komutla gerçekleştirilebilir.