BelsisGIS Network Analizi

Network Analizi coğrafi ağ modellemesi ve güzergâh analizlerinin hazırlanmasında kullanılır.
Network analizi ile;
* BelsisGIS´ de bulunan coğrafi ağ veri tabanlarına erişilebilir,
* Coğrafi ulaşım ağları üzerinde, iki nokta arasındaki en kısa yol ve çeşitli noktalara uğrayan en kısa yol bulabilir,
* Bulunan en kısa güzergâhı yön tanımları ve önemli arazi konumları ile birlikte sözel olarak tanımlayabilir, mesafe bilgisi alınabilir, en yakın adres bilgilerine ulaşılabilir.