BelsisCAD Kadastro

BelsisCAD Kadastro modülü kadastro yenileme projesi için üretilmiştir. Modülün genel ve temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

Genel Özellikleri
1- Kadastro müdürlükleri tarafından yapılan ölçümler sonucunda eski kadastro ada ve parselleri ile yeni ada ve parsel ilişkilerinin coğrafi ve sözel olarak tanımlanması ve veri tabanına parsel bilgilerinin yazılması,
2- Ada ve parsellerin komşuluk ilişkilerinin bulunması ve veri tabanına yazılması,
3- Oluşturulan yeni parsellerin veri tabanında tanımlı sınır özelliklere göre (tip, renk, hat türü) harita üzerinde otomatik olarak çizilmesi,
4- Parsel üzerindeki yapıların (bina vb.) geometrik olarak analizlerinin yapılması ve bu sayede tecavüz vb. tespit edilmesi, sonuçların veritabanına yazılması,
5- Parsel irtifak analizinin yapılması ve sonuçların veritabanına yazılmasıdır.
6- Veri tabanına yazılan verilerden yararlanarak matbu olarak hazırlanması gereken tüm rapor ve tutanakları otomatik olarak oluşturmaktadır.

Temel Özellikleri

1- Adalar

A- Ada Bilgilerinin Yazılması
Projede sayısal olarak tanımlı ada alanlarına ait öznitelik bilgilerinin veri tabanına yazılmasını sağlar.

B- Ada Komşularının Yazılması

Yeni oluşturulan ada nesneleri ile diğer alanlar grubunda tanımlı yol, dere vb. nesneler arasında komşuluk ilişkilerini araştırır ve sonuçları veri tabanına yazar. Komşu ada bilgisi ile birlikte komşuluk ilişkisinin hangi yönde/yönlerde olduğu da veri tabanına yazılır.

2- Parseller

A- Eski Parsellerin Yazılması

Eski parsellere ait mahalle, ada ve parsel no bilgilerinin veri tabanına yazılmasını sağlar.

B- Yeni Parsellerin Yazılması

Yeni parsellere ait mahalle, ada-parsel no, yüz ölçüm, eski mahalle, eski ada-parsel no bilgilerinin veri tabanına yazılmasını sağlar.

C- Parsel Komşularının Yazılması

Sınırların tanımlanabilmesini için analiz sonuçlarının veri tabanına yazılmasını sağlar. Komşu ada-parsel bilgisi ile birlikte komşuluk ilişkisinin hangi yönde/yönlerde olduğu da veri tabanına yazılır.

D- Parsel Analizleri

Parsellerin durumun bilgilerini veri tabanına kaydetmek için kullanılır.

3- Yapılar

A- Yapıların veri Tabanına Yazılması

Akıllandırma işlemi tamamlandıktan sonra Kadastro\Binalar\Bina Yaz seçeneğine girerek bina öznitelik bilgileri veri tabanına yazılır.
B- Yapıların Parsel Alanlarının Bulunması

Kısmen bir parselin içinde kalan binalar için parsele giren alan otomatik olarak bulunur ve öznitelik kolonuna yazılır. Tamamen parsel içinde kalan binanın alan bilgisi ile parselde kalan alan bilgisi eşit olarak yazılır.

C- Yapı Analizi

Binaların parsel üzerindeki durumunu, yol vb. alanlara tecavüzü veri tabanına kaydetmek için kullanılır.

4- Diğer İşlemler

A- Sınır İşlemleri

Komşu parseller arasındaki sınır tip ve özelliklerine göre sınır hatlarının çizilmesini sağlar. Sınır tip ve hat türleri kullanıcı tarafından veri tabanında tanımlanır, çizim sırasında tanımlanan sınır özellikleri veri tabanından alınır.

B- İrtifak

Parseller ile tanımlı irtifak alanları arasında örtüşme (overlay) analizi yapılarak, parsel irtifak alanın bulunur ve veri tabanına yazılır.

C- Alan İşlemleri

a- Tapu alanına göre otomatik

b- Tapu alanına göre seçerek

c- Otomatik ayarlanmış alanları listele

5- Krokiler

A- Ölçü Krokisi

B- Sınırlandırma Krokisi