BelsisGIS Tampon(Buffer) Analizi

Tampon (buffer) analizi GIS´in belirli bir coğrafik mesafe içinde istenen bilgilere yönelik sorgulama yapmasıdır. Vektör veri de nokta, çizgi veya poligon özellikleri için bu analiz yapılır. Tampon analizi, bir noktanın belirli bir çapa göre etrafında, bir çizginin belirli bir mesafeye göre sağı veya solunda veya her ikisinde ve bir poligonun yine belirli mesafeye göre içi veya dışında yapılır.

Örneğin; baz istasyonu, okul, fabrika gibi kullanımların belli bir mesafe çevresinde bulunmaması gerekli bazı kullanımlar vardır. Bu kullanımların Tompon alanlarını tespit etmek,bu alanlarda olan yanlış kullanımları belirlemek , yeni yapılacak olan bir uygulamanın yer seçiminde karar verme mekanizmalarına yol göstermek gibi amaçlarla kullanılabilir. Tampon bölgede seçilen nesnelerin obje bilgilerinin yanısıra veritabanı bilgilerinede erişmek mümkündür.