BelsisGIS Örtüşme (Overlay) Analizi

GIS Yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü verileri haritalamaya ve analiz yapmaya yarayan bir sistemdir. GIS teknolojisi sorgulama, görüntüleme, istatistik analiz ve haritalarda gösterilen coğrafi analiz gibi ortak veri tabanı işlemlerini birleştirir. Bütün bu özellikler GIS i diğer bilgi sistemlerinden ayırır ve strateji planlamada, sonuçları tahmin etmede, olayları açıklamada genel ve özel işlemlere cevap vermesi ile önemli hale getirir.

GIS de kullanılan önemli analizlerinden biride overlay(örtüşme) analizidir. Overlay analizi ile coğrafi bilgi sistemlerinin katmanlı yapısı kullanılarak farklı tabakalardan farklı bilgiler elde edilir, bu tabakalardaki verilerin ortak kullanımı ile analizler yapılabilir, yeni veri katmanları oluşturulabilir. Overlay analizindeki amaç farklı tabakalardaki mekânsal verileri kullanmak, bunları kullanarak yeni bir veri oluştumak, bu sayede analizler yapabilmektir.

Örneğin bir yerin yerleşilebilir olup olmadığını tesbit etmek için birçok mekânsal veri ve bu veriler arasındaki ilişkiyi tesbit etmek gereklidir. Yerleşilebilirlik için; toprak yapısı, fay hattına olan uzaklık, yeraltı suyu seviyesi gibi mekânsal veriler gerekli olmaktadır. Bu verilerin ortak kullanımı sayesinde yerleşilebilirlik için en uygun alanlar seçilebilir. Overlay analizi sayesinde tek tek değerlendirilecek veriler birlikte incelenerek daha detaylı analizlar yapılabilmektedir.