Güvenlik Güçleri Projeleri

Suç ve suçlulara karşı mücadelede güvenlik güçlerine hız kazandıracak sistemler oluşturmak için CBS projeleri kullanılmalıdır. Karar verme merciindeki yetkililere karar verme mekanizmasını sunarak hızlı, nesnel kararlar vermesini sağlamaktır. Uygulanacak olan kararlar yaşam kalitesini yükselteceğinden bu tür sistemlerin kullanıldığı kentlerde yaşam standardı yükselecek, toplumun refah seviyesine katkıda bulunacaktır.
Trafik kazaları bilgi sistemi:
Koordinatlara göre girilmiş olan kaza noktaları, kavşak içinde oluşan kazaların oluş nedenlerini tematik haritalarla gösterebilmeyi sağlamaktadır.
Belsis GIS ile kaza noktalarına ait sınırsız sayıda bilgi ve fotoğraf eklemek mümkün olmaktadır. Böylelikle hem görsel hem istatistiksel verilere aynı anda ulaşılabilmektedir.
Tematik haritalar sayesinde:
• Kritik lokasyonların belirlenmesi
• Kritik lokasyonlara göre analiz ve sentezler yapılması
• Kavşaklara göre kaza yoğunluğu analizi
• Haftanın gününe göre kaza yoğunluğu analizi
• Kaza yoğun yerlerin tespiti
• Kaza yerlerindeki kazaya sebep olan faktörlerin tespiti
• Kazalara ait genel sebeplerin istatistiksel kriterlerinin oluşturulması sağlanabilir.
Her bir kavşak noktası için yapılan analiz sonucunda kavşaklardaki kaza nedenleri ve tipleri coğrafi bilgi sistemleri sayesinde kolaylıkla nesnel olarak ortaya konulabilmektedir.

Yapılan analiz ve sentezler sonucunda her bir kavşak için kazaya neden olan sebepler yüzü aşkın parametrede incelenerek ortaya konulabilir. Nedenlerin tespitinden sonra çözümlerde kolaylıkla verilebilmektedir. Coğrafi bilgi sistemleri sorunu tanımlama ve görselleştirme konusunda yöneticilere karar destek sistemini oluşturmaktadır.
Yapılan analiz ve sentezler sonucunda her bir kavşak için kazaya neden olan sebepler yüzü aşkın parametrede incelenerek ortaya konmuştur. Nedenlerin tespitinden sonra çözümlerde kolaylıkla verilebilmektedir.

Suç Bilgi Sistemi:
Suç analizi "bölgelere göre tekrar eden suç tiplerinin dağılımını" ve "gelecekteki olası suç eğilimlerini" inceleyen disiplin olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi bilgi sistemi kullanılarak yapılan analizler, bir yandan suçun anlaşılması yönünde katkı sağlarken, aynı zamanda suçun önlenmesine yönelik geliştirilecek çalışmalarda da etkin rol oynamaktadır.

• Olayların yoğunluğunu
• Bölge karakteristikleri ile olan ilişkilerini
• Bölgelere göre dağılımını incelemektedir.
Suç Analizleri İle;
• Hangi suçlar nerelerde yoğunlaşıyor
• Demografik verilerler suçlar arasındaki ilişki
• Suçlar ve olaylar arasındaki ilişki
• Suç - mekân / zaman ilişkisi kurulabilmekte ve oluşabilecek suçlar istatistiklere dayanarak bir sonraki suç tahmin edilebilmektedir.
Herhangi bir bölgede, belli bir suçun artması durumunda psikolog ve sosyologlardan faydalanılarak, suç davranışının artma nedenleri araştırılarak vakit geçmeden çeşitli çözüm yolları üretilebilir.

Suç analizi sayesinde suçların bölgelere göre genel dağılımı göz önünde bulundurularak personel ve kaynakların istihdamı, etkin bir şekilde yapılabilir.

Örnekteki analizde eflatun alanlar en çok, yeşiller en az, oto hırsızlığının görüldüğü beyazlar ise hiç oto hırsızlığı görülmeyen alanlar. En çok hırsızlığın görüldüğü mahalleler için otopark alanlarının fiziki yapısı, otomobillerin niteliği incelenerek çözüm önerileri sunulabilir.