Sık Sorulan Sorular

 • Projede istediğim alanı A4 kağıdına sıgdırarak çizdirebilir miyim?

  Proje menüsünden yazdır komutu ile yazdır ayarları yapılır.Proje içerisinde space tuşu ile seçim penceresinden, seçim seçenekleri kullanılarak istenen alan seçilir.Böylelikle seçilen alan istenen kağıt ölçüsü içerisine sıgdırılabilmektedir.

 • Kapalı bir alandan iç alan çıkarılabiliyor mu?

  Çizim Menüsünden kapalı alan işlemleri içerisinde yer alan çoklu kapalı alan komutu ile yapılabilmektedir. İşlem ; Çoklu kapalı alan komutu içerisinde yer alan dış alan seç ve iç alan çıkart seçenekleri kullanılarak yapılabilmektedir.

 • Rektifikasyonu yapılmış paftalar üzerinde şeffaflık ayarı yapılabilmekte mi?

  Raster editöründen rektifikasyonu yapılmış olan paftalar üzerinde şeffaflık ayarı yapılabilmektedir.

 • Elimizdeki rektifikasyonları yapılmış paftaları okuyabilme imkanımız var mı?

  100´e yakın programda koordinatlandırılmış resimler (tiff, geotiff, dre...) orijinal koordinatlarında açılabilir. Ayrıca istenen formatta kaydedilebilir.

 • Planlama öncesinde yapılan eğim,bakı gibi analizleri yapabilme imkanımız var mı? Bu analizleri yapabilmek için ne tür veriler gerekiyor?

  Eğim, yükseklik, görünürlük, akis, bakı analizleri BelsisCAD Plan Modülü ile yapılabilmektedir. Bu analizlerin hazırlanmasıyla plan kararlarının ve yerleşim alanlarının bu analizlere göre değerlendirilmesi sağlanır.

  Hâlihazır harita üzerinde kot değerleri belli noktalar üzerinden üçgenleme modeli üretme,
  Model üzerinden istenilen eğim aralıklarında eğim analizi,
  Belirlenen noktalardan görülebilir saha haritalanıp değerlendirilebilmesi için görünürlük analizi,
  Eğime göre suların akış yönünü tespit etmek amacı ile kullanılan akış analizi,
  Yüzeylerin yönelimlerini belirtmek amacıyla kullanılan bakı analizi,
  Belirlenen yükseklik değerlerinde arazinin analizinin elde edilmesi amacıyla kullanılan yükseklik analizi haritaları oluşturulabilmektedir.

  Tüm bu analizlerin yapılabilmesi için gereken araziden kot değerleri girilmiş nokta verileridir. Nokta verilerinin fazla ve araziden homojen olarak toplanması, analizlerin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak açısından önemlidir.

 • İmar planı çiziminde İmar mevzuatında belirlenen kalınlıkla çizilmesi gereken ada kenarı, kaldırım gibi objelere otomatik olarak kalınlık verilebiliyor mu?

  BelsisCAD Plan Modülü ile otomatik olarak istenen yönde ve istenen genişlikte yol, kaldırım, adakenarı, refüj, yaya yolu oluşturulabiliyor. Hat kalınlıkları çizilen yolun türüne ve genişliğine göre program tarafından imar mevzuatına uygun olarak ayarlanıyor. Ayrıca korunan cephe, düzeltilen cephe, plan onama sınırı gibi hat türlerinin tamamı hat türü kütüphanemizde bulunmaktadır.

 • Program ile hangi GIS analizleri yapılabiliyor?

  BelsisGIS programı ile Örtüşme(Overlay) Analizi, Network Analizi, Tampon(Buffer) Analizi, Tematik Haritalama, Konumsal Sorgulama, Veritabanı sorguları yapılabilmektedir.

  Overlay Analizi ile coğrafi bilgi sistemlerinin katmanlı yapısı kullanılarak farklı tabakalardan farklı bilgiler elde edilir, bu tabakalardaki verilerin ortak kullanımı ile analizler yapılabilir, yeni veri katmanları oluşturulabilir.

  Network Analizi ile; BelsisGIS´ de bulunan coğrafi ağ veri tabanlarına erişilebilir, Coğrafi ulaşım ağları üzerinde, iki nokta arasındaki en kısa yol ve çeşitli noktalara uğrayan en kısa yol bulabilir, Bulunan en kısa güzergâhı yön tanımları ve önemli arazi konumları ile birlikte sözel olarak tanımlayabilir, mesafe bilgisi alınabilir, en yakın adres bilgilerine ulaşılabilir.

  Tampon (Buffer) Analizi GIS´in belirli bir coğrafik mesafe içinde istenen bilgilere yönelik sorgulama yapmasıdır. Vektör veri de nokta, çizgi veya poligon özellikleri için bu analiz yapılır. Tampon analizi, bir noktanın belirli bir çapa göre etrafında, bir çizginin belirli bir mesafeye göre sağı veya solunda veya her ikisinde ve bir poligonun yine belirli mesafeye göre içi veya dışında yapılır.

  Tematik Haritalar bir altlık üzerinde mekânsal referanslı olan her konuda bilginin renkli bir şekilde görüntülendiği haritalardır.

  Konumsal Sorgulama haritadan sözel bilgilere ulaşma , sözel bilgilerinden harita bilgilerine ulaşmak amacı ile kullanılır.

  Veritabanı Sorguları projedeki nesnelere veritabanı bilgilerini aktarmak grafik veri üzerinden sözel verilere ulaşmak amacı ile kullanılır.

 • Programda hazırlanmış haritaların internet ortamında ne tür sunumu yapılabiliyor?

  BelsisIMS (İnternet Harita Sunucusu) ile BelsisCAD ve Belsis GIS programlarında hazırlanan altlık haritalar internet ortamında sunulabilmektedir. Örneğin BelsisKRH (Kent Rehber Haritası), Belsis E_ÇAP (Ön İmar Bilgi Formu), Belsis MEBİS (Mezarlık Bilgi Sistemi), Belsis WEBGIS uygulamaları bu şekilde kullanılmaktadır.

 • Programın güncellenmesi gerektiğinde eski BelsisCAD´in kaldırılması gerekir mi?

  Programı güncellemek için programı kaldırıp tekrar kurmaya gerek yoktur. Program kurulu iken daha yeni bir versiyonu yüklenmek istendiğinde eski dosyalar kaldırarak yenileri yüklenir.

 • Sitedeki download bölümünden program indirildiğinde hangi modüllere ve ne kadar süreyle kullanma hakkına sahip olunuyor?

  Sitemizin download bölümünden indirilebilen, BelsisCAD programının en son versiyonunun demo sürümüdür. Demo sürümünde tüm modüllerin (Anamodül, Plan Modülü, İmar, Çap, Yüzey, Dağıtım, Kent3B) kullanım hakkı mevcuttur. Kullanım süresi 3 aydır.

 • Programda hangi veri formatları okunabiliyor ve hangi formatlara veri dönüşümü yapılabiliyor?

  BelsisCAD CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) ve CAD (Computer-Aided Design) programlarında hazırlanmış (NetCAD (*.NCZ), Map info(*.MIF), Esri shape(*.SHP), Microstation-V8 (*.DGN), Autocad (*.DXF) dosyalarını orijinal koordinatlarında okuyabilmekte ve veri dönüşümü yapabilmektedir.

  Ayrıca Belsis.KENT 3B modülü ile BelsisCAD ile hazırlanmış verilerin KML formatında kaydedilerek Google Earth programında 3 boyutlu olarak görüntülenmesi ve sorgulanması sağlanabilmektedir.

 • Program ile hangi veritabanları ile bağlantı yapılabiliyor?

  BelsisCAD ve BelsisGIS programları ile MS SQL Server, Oracle, MS Access, DB–2, Sybase gibi tüm veritabanları ile sorunsuz, hızlı ve kolay bağlantılar kurularak, gelişmiş sorgu ve analizler yapılabilir.

 • Program kurulduğunda yapılması gereken herhangibir ayar var mı?

  Program kurulumu yapıldıktan sonra herhangibir ayarlama yapmaya gerek yoktur. Proje menüsünden yeni proje açma(CTRL Y) komutuna girilip dosya adı ve yeri belirtildikten sonra kaydet butonuna basılarak boş bir proje sayfası üzerinde çalışmaya başlanabilir. Yardım menüsünden tüm menülerdeki komutların kullanımı detaylı olarak anlatılmaktadır.

 • Programın hangi versiyon olduğu nerden öğrenilebilir?

  Programa girildiğinde üstte programın versiyonu, çalışılan proje adı ve aktif tabaka adı bilgileri yer almaktadır.

 • Programda klavyeden kontrolü sağlayan kısayol tuşları bulunuyor mu?

  Programda klavyeden kontrolü sağlayabileceğiniz kısayol tuşları aşağıda sıralanmaktadır.

  Ctrl+Y = Yeni Proje Açma
  Ctrl+A = Mevcut BelsisCAD ve BelsisGIS Dosyalarını Açma
  Ctrl+T = Tabaka Yöneticisi
  Ctrl+Z = Geri Alma
  Ctrl+X = Kes
  Ctrl+C = Kopyala
  Ctrl+V = Yapıştır
  Delete = Sil
  Ctrl+Delete = Hızlı Sil
  Ctrl+M = Ada/Parsel Sorgula
  Artı(+) ve Eksi(-) Tuşları = Yaklaşma ve Uzaklaşma