BelsisGIS Dinamik Etiketleme

Grafik veri ile ilgili sözel verilerin grafik veri üzerine yazdırılması işlemlerini gerçekleştirmek amacı ile kullanılır.Dinamik etiketleme nesnelerin çizimi anında öznitelik tablosundaki herhangi bir/birkaç kolonun değerinden otomatik olarak yazı nesnesi oluşturarak projede görüntüler. Öznitelik kolonunun değeri editlendiğinde değişiklik otomatik olarak çizime yansır.

Özellikleri
• Öznitelik kolonundaki değişiklikler herhangi bir ek işleme gerek duyulmadan anında çizime yansır.
• Dinamik etiketlemede yazı nesnesi ait olduğu line, polyline, arc, spline gibi nesnelerin doğru parçaları üzerine döşenerek yazılır.
• Nokta, Kapalı alan ve kapalı alandan türeyen nesnelerin merkezine, sembol nesnelerinin altına yazılır.
• Yazının genişlik değeri ölçeğe göre (görünüm ölçeği) hattın boyunu aşıyorsa görüntülenmezler. Böylelikle uzaklaşıldığında yazı nesnelerinin birbiri içine girmesi engellenmiş olur. (cadde sokak isimleri vb.)
• Hat nesnelerinde yazılar hattın görünen kısmı esas alınarak görüntülenirler, görüntü kaydırıldığında (pan), yazı hattın görünen kısmı ortalanarak yazılır. Bu sayede örneğin cadde ya da sokak hattının bir kısmı görüntülendiğinde bile cadde/sokak ismi görüntüye gelir.