Sağlık Müdürlükleri Projeleri

Sağlık müdürlükleri yoğun veri trafiği yüzünden yavaş işleyen bir yapıya sahiptir. Belsis GIS ile müdürlüklerdeki iş süreçleri kısaltılabilir ve toplum sağlığı için nesnel yargılara varılabilir.

Sağlık Bilgi Sistemi ile il genelinde oluşturulabilecek sistemle anlık olarak veriler sorgulanabilir, İstatistikler konumsal olarak izlenebilir.

Kritik hastalıklar takip edilebilir.(Örneğin Kuş gribi hastalığı şüphesi ile sağlık merkezine başvuranlar on-line olarak takip edilebilir, ilk ve son basamak sağlık merkezlerinde sonuçlar alınabilir. )

İlçelere Göre Kuş Gribi Analizi

Aile Hekimliği Uygulamasına geçilen ülkemizde geçiş aşamasında yaşanan sorunlar CBS uygulamaları sayesinde rahatlıkla aşılmaktadır.

Aile hekimleri, bir mahalle içindeki Aile Sağlığı Merkezindeki doktorlardan biridir ve mahalle içerisinde yaklaşık 3500 kişinin bulunduğu sokaklara hizmet vermektedir. Ancak bu sokakların erişebilirlik açısından optimum dağıtılabilmesi ancak CBS yardımıyla olmaktadır.

Aile hekimleri ve halkın ulaşmak istediği tüm veriler on-line ulaşılabilecek ve her an haritalanabilecek veriler olarak kullanılabilecektir.

Aile Hekimlerinin Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler ve Bilgileri

Toplum sağlığı açısından son derece önemli olan filyasyon tabloları, bulaşıcı ve salgın riski taşıyan hastalıkların (kuduz, brusella) takibinin tutulduğu tablolardır. Bu tablolardaki veriler koordinatlarla ilişkilidir.

Belli bir lokasyona bağlı olan verilerin hem tablo hem de grafik olarak sorgulanabileceği alt yapı CBS dir. CBS alana ait sorgulamaları yaparak hastalığın yayılmasında önlem alınmasında karar mekanizmasına hız kazandırır. Örneğin kuduz hastalığı vakalarının bir mahallede arttığın görülmesi ile o bölge için sağlık müdürlüğü tarafından ilgili kurumların harekete geçmesi sağlanabilir.