MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi (CABS) Projeleri

BELSİS olarak yerel yönetimlerde yürüttüğümüz Kent Bilgi Sistemi (KBS) çalışmalarının en önemli basamaklarından biri olan MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi (CABS) 'dir. Belsis bu çalışmalarıyla da yerel yönetimlere çözümler sunmaktadır.

5940 sayılı kanun ile mücavir alanlar içerisinde numarataj ve adresleme çalışması yapma yetkisi belediyelere verilmiştir. Belediyelerin oluşturdukları numarataj ve adres bilgileri NVİ’nin sitesinde kayıtlı halde tutulmakta ve KBS çalışmaları için önemli bir altlık veridir. Belediye sınırları içerisinde var olan taşınmazların takip edilebilmesi, belediye gelirlerinin artırılması kanuna aykırı yapılaşma, beyan hataları vb durumların önlenmesi içinde önemli bir veri setidir.
BELSİS geliştirdiği uygulama ve deneyimli saha ekipleri ile yerel yönetimlerin CABS çalışmalarında teknoloji ve proje ortağı olarak yer almaktadır.
BELSİS, MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projelerinde bünyesinde bulundurduğu uzman kadrosu ile saha çalışmalarını o bölgeye ait sayısal haritaların düzenlenmesi ile başlar, şayet sayısal haritalar bulunmuyor ise haritalara ait paftaları sayısallaştırarak bilgisayar ortamına aktarır ve hazırladığı sayısal haritaları kullanılarak numarataj haritasını oluşturur. BelsisCAD Numarataj Modülü sayesinde NVİ veritabanı ile numarataj haritası entagrasyonu sağlanır. Uzman ekip sahada yapılan numarataj düzeltmeleri, güncellemeleri, yeni yapılacak numarataj bilgileri ile birlikte bağımsız bölüm bilgilerini, bina ve iş yeri tabela fotoğraflarını BelsisCAD Numarataj Modülüne girişini yapar. Ayrıca Belsis geliştirdiği saha uygulaması ( MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi Mobil Uygulamaları) ile sahada yapılan tüm işlemleri mobil cihazlarla da yapabilmektedir.

BELSİS, MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projelerinde hazırlamış olduğu tüm numarataj haritalarını Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) standartlarına göre oluşturmaktadır.

Ayrıca MAKS Uyumlu Numarataj ve Coğrafi Adres Bilgi Sistemi projesi kapsamında saha çalışmaları sonrası NVİ güncellemesine yaparak kurum personellerine BelsisCAD Numaraj Modülü egitimlerini de ücrestiz verir.

CABS Bileşenleri, İş Adımları ve Hizmetlerimiz

• Halihazır Harita Güncellemesi

• İmar planı, Kadastral haritalar ve Halihazır harita sayısallaştırması

• Sayısal harita altlığı oluşturma

• Uydu fotoğraflarından ve hava fotoğraflarından güncel yapı stokunun tespiti

• Numarataj harita altlığı oluşturma

• NVİ veritabanından adres kayıtlarının çekilmesi ve güncellenmesi

• Sahada numarataj çalışması yapılması ve gayri menkullerin kayıt altına alınması

• NVİ veritabanının güncellenmesi

• Numarataj haritalarının Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) standartlarına uygun oluşturulması

• Adres Bilgi Sistemi kurulması

• MIS veritabanındaki adres kayıtlarının güncel numarataja göre düzenlenmesi

• MIS veritabanındaki güncel adresler üzerinden emlak beyanları, ruhsatlar, ilan reklam beyanları, işyeri ruhsatlar veritabanlarından gelir artırıcı analiz ve sorgulamalar.

• CABS çalışması üzerinden çeşitli GIS sorgu ve analizleri.