KENT 3B

BELSİS olarak yerel yönetimlerde yürüttüğümüz Kent Bilgi Sistemi (KBS) çalışmalarının basamaklarından biri olan Adres Bilgi Sistemi ve Numarataj (ABSN) çalışmalarıyla da yerel yönetimlere çözümler sunmaktayız.

BelsisCAD ile hazırlanmış verilerin KML formatında kaydedilerek Google Earth programında 3 boyutlu olarak görüntülenmesi ve sorgulanması sağlanan modüldür.Bu modül kullanılarak belsis.Kent 3B uygulaması geliştirilmiştir.

Belsis.KENT 3B uygulamasının genel özellikleri;

• Binaların gerçek kat yükseklikleri kullanılarak 3. boyuta aktarılması,
• Binaların gerçek fotoğrafları ile kaplanabilmesi,
• Önemli binalar için modeller üretilebilmesi,
• Modellere fotoğraf ve video, tanıtım yazısı gibi görsel ve yazılı bilgilerin eklenebilmesi,
• Kentin Yönetim Bilgi Sistemi ile entegre olarak çalışabilmesi, (yönetim bilgi sistemindeki verilere 3 boyutlu kent rehberinde ulaşılabilmesi),
• Mahalle, cadde, sokak, kapı no kullanılarak sorgulama yapılabilmesi ve bu sayede istenilen adres bilgisine ulaşılabilmesi
• Sorgulama sonucu ulaşılan adresteki bina bilgilerinin ayrıntılarının elde edilmesi(binanın borcu, kullanımı...)
• Kentin toplu taşım sisteminin animasyon olarak görüntülenmesinin sağlanabilmesi.

Kullanım Alanları:

• Kentin 3 boyutlu görüntülenmesi ve binaların fotoğrafları ile kaplanması algılamada kolaylık sağlar. Kentteki kaçak yapıların tespiti yapılabilir.
• Kentin analizini kolaylaştırdığından takip ve karşılaştırma sürecini hızlandırarak, karar vermede yöneticiye destek sağlar.
• Kentte sanal gezintiler yapılabilir. Cadde, sokak, binalar ve diğer kentte bulunan sağlık eğitim tesisleri ve resmi kurumlar gibi ihtiyaç duyulan yerler tespit edilebilir ve bilgilerine ulaşılabilir.
• Belediyenin izni dahilinde istenilen bilgilerin görüntülenmesiyle sicil bilgileri görüntüleme, borç sorgulama gibi işlemler yapılabilir. Binalarla ilgili istenilen bilgiler görüntülenebilir.
•Turistik amaçlı kullanılarak kentin tanıtımı yapılabilir. Önemli yerler, konaklama tesisleri, diğer gerekli mekânlar görülebilir ve mekânla ilgili bilgilendirme yapılarak kente daha önceden gelmemiş olanların bilgilendirilmesi sağlanır.
•Mezarlık Bilgi Sistemi(MEBİS) uygulaması ile mezarlıkla ilgili her türlü bilgi ve hizmetin 3 boyutlu sunumu yapılır. Mezarlık girişlerine yerleştirilen kiosklarla (dokunmatik ekranlı bilgisayarlarla) mezarlıktaki yakınlarını ziyarete gelenler, yeri unutulan veya yeri bilinmeyen mezarları, bu sistem sayesinde kolaylıkla bulması sağlanır.
•BelsisCAD ile hazırlanmış analizler Google Earth de görüntülenebilir.