BelsisCAD İmar

İMAR MODÜLÜ

Harita birimlerinde, temel olarak, imar ve kadastro projelerinin hazırlanması için kullanılan; ifraz/tevhid, ada ve parsel oluşturma, yol dengelemesi, karmaşık nokta işlemleri, paftalama ve ölçü krokisi hazırlama gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere tasarlanmış BelsisCAD modülüdür.

Temel Özellikleri

• Özel kapalı alanlar oluşturma (Ada, parsel, bina v.b.), oluşan alanlar üzerinde her türlü sıralama, dengeleme, adlandırma, v.b. işlemleri yapabilirsiniz.
• Alan Kesişim, Alan Çıkar ile Yola Terk, Yoldan İhdas işlemlerini yapabilirsiniz.
• İfraz(Ayırma) ve Tevhid(Birleştirme) işlemlerinin pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
• Ulusal ve Yerel pafta editörleri ile pafta indeksi oluşturabilirsiniz.
• Haritacılıkta kullanılan bir çok farklı yöntemle( eğik/yatay kenar ve düşey açı, takeometrik vb.) koordinat hesabı yapabilirsiniz.
• Yan nokta, poligon hesabı vb hesaplamalarınızı kolay ve doğru yöntemlerle yapabilirsiniz
• Gelişmiş rapor editörleri sayesinde kutupsal rapor, prizmatik rapor , koordine özet raporu gibi raporlarınızı pratik bir şekilde alabilirsiniz.

Daha sayamadığımız birçok özellik ve yenilik için bizimle iletişime geçebilirsiniz.....