Kuruma Özel CBS Yazılımları

Kurumların ihtiyaçlarına göre MIS ve GIS yazılımlarının birlikte ya da ayrı ayrı kullanılabildiği entegre çözümler
sunmaktayız. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne MEOP kapsamında geliştirilmiş olan MeopCUY yazılımı kuruma özel yazılımlarımızın en son örneklerindendir.
 
MeopCUY hakkında detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.