Orman Müdürlüğü Projeleri

Ülkemizde sınırlı kaynakların başında gelen ve sürekli tehdit altında bulunan ormanların kullanımı, güvenliği ve gelişiminin takibi için sunulan sistemler personele karar destek mekanizması olarak yardımcı olmaktadır.

Görünürlürlük Analizi

Orman müdürlükleri için kaçınılmaz olan gözetleme kulelerinin yer seçim analizleri yapılarak maliyetler azaltılabilir ve maksimum görüş alınabilecek noktalar belirlenebilir.
Gözetleme kulelerinin görünürlük analizlerinin yapılması ve alternatif gözlem noktalarının saptanmasında coğrafi bilgi sistemleri hızlı çözümler üretebilmektedir.
Hâlihazırdaki kulelerin ile yapılması planlanan kulelerin görüş alanları kıyaslanarak öneri olarak sunulan kule yerleri karşılaştırılabilir.

Cep telefonu, telsiz, televizyon vericilerinin, deniz fenerlerinin tarama sahalarının ve sinyallerin alıcılar tarafından alınabilirliğinin sorgulanmasında ve uygun verici yerleri seçiminde de kullanılarak en uygun noktanın seçilmesine imkân tanımakta ve maddi yönden tasarruf ettirmektedir. Bir diğer kullanım alanı ise rekreasyon alanlarındaki tesislerin inşaatından önce manzarayı görüp görememenin sorgulanmasıdır.