BelsisCAD MeopCUY

MİLLİ EMLAK COĞRAFİ UYGULAMA kapsamında yapılan MEOPCUY programı, MEOP  ile entegre çalışabilen, kurumun kullanmakta olduğu sözel veri tabanlarını okuyup yazabilen, kurum teknik personellerince  CAD ve CBS yapısını beraberce kullanabilme kabiliyetine sahip bir uygulama yazılımıdır.

Uygulama bünyesinde coğrafi olarak yetkilendirme yapılarak altlık haritaların kullanımı sağlanmıştır.

MEOPCUY  uygulamasında ; Harita Genel Komutanlığı WMS, TKGM MEGSİS WMS VE WFS yayınları desteklenmektedir. Ayrıca yeni WMS tanımları yetkili kullanıcı tarafından eklenebilir.

Meop kullanımı içinde kullanıcılar tanımlanmış yetkiler doğrultusunda çalışma bölgelerine ait görüntüleri alabilirler. Yetkisi dışındaki bölgeler için WMS görüntüsü engellenir.

MEOP Mekansal Veri Sorgulama Formundaki arama kriterlerine göre kullanıcı yetkisi dahilindeki verileri sorgulayabilir.
MEOPCUY uygulaması taşınmazların Spatial veritabanına yazılmasına olanaksağlar.
GIS analizleri; overlay analizi, tampon analizi, tematik haritalama, veritabanı kullanarak sorgulama ve en kısa yol analizi (network analizi) yapma imkanı sağlamaktadır.

MEOPCUY uygulaması ile GoogleMap haritaları projede altlık olarak görüntülenebilmektedir.
MEOPCUY uygulaması Raster görüntü dosya türlerinin birçoğunu (300 ü aşkın) desteklemektedir.Bunlardan bazıları; Tiff, GeoTiff, JPEG, BMP, IMG, JP2, J2K, PNM, PGM, PPM, DEM, ECW, ERS, GEN, THF, GIF, XPM, SGI, HGT, HDR 'dir
MEOPCUY uygulaması Vektör veri formatlarının birçoğunu desteklemektedir. Bunlardan bazıları  ; BMF, NCZ, DXF, SHP, MIF, TAB, DGN 'dir

MEOPCUY mekansal veri sorgulama
 

 MEOPCUY WMS ve WFS servisleri